Privacy Statement Marathonschema.nl

Bleskensgraaf, 1 november 2019

1. Marathonschema.nl
De website met de domeinnaam Marathonschema.nl is eigendom van CheckPoint VOF, hierna te noemen CheckPoint. CheckPoint houdt zich o.a. bezig met dienstverlening op het gebied van gezondheid, sport en bewegen. CheckPoint staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23093396.

2. Gebruiker
In deze privacy statement van de website “Marathonschema.nl” (hierna te
noemen: Privacy Statement) wordt verstaan onder “gebruiker”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website Marathonschema.nl gebruikt.

Door de aanschaf op en het gebruik en/of opvolgen van een 123-Marathonschema van de website Marathonschema.nl verklaart de gebruiker dit Privacy Statement te aanvaarden.

3. Persoonlijke gegevens
Via de website Marathonschema.nl worden persoonlijke gegevens opgeslagen. CheckPoint spant zich in om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Contactformulier/e-mail
Op Marathonschema.nl worden gegevens verzameld als de gebruiker contact opneemt d.m.v. het contactformulier of door middel van het sturen van een e-mail. In het contactformulier worden alleen de hoogst benodigde gegevens verzamel om op een juiste manier in contact te kunnen komen met de gebruiker en om op een vraag en/of mededeling te kunnen antwoorden.

E-mailadres
Marathonschema.nl gebruikt het e-mailadres van de gebruiker niet om aanbiedingen te doen. Het e-mailadres wordt niet verkocht en/of aangeboden aan derden.

Gegevens 123-Marathonschema
Het is noodzakelijk voor een gebruiker het 123-Marathonschemavragenpagina te bezoeken en de antwoorden op de 123-Marathonschemavragen in te vullen en te verzenden. Voor- en achternaam, e-mailadres en alle voor de vervaardiging van het persoonlijke en op maat te maken 123-Marathonschema worden in een database opgeslagen. De door de gebruiker ingevulde antwoorden op de 123-Marthonschemavragen hebben betrekking op gegevens over hardloopervaring, hardloopresultaten, marathonschemavoorkeur en marathonfinishtijd. De gegevens zijn noodzakelijk om het 123-Marathonschema persoonlijk en op maat te vervaardigen en in een PDF-formaat te kunnen aanbieden. Alle hierboven genoemde gegevens worden niet gedeeld met derden.

Veiligheid en opslag van gegevens
Marathonschema.nl maakt gebruik van een SSL-verbinding om de gegevens van de gebruiker te beveiligen. De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen in niet publiekelijk toegankelijke databases. Deze databases staan in een omgeving die beveiligd is volgens de huidige standaarden.

Bewaartermijn
De gegevens van de gebruiker worden niet langer (met een maximum van een jaar) bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

4. Betalingen
De betalingen van bestellingen op Marathonschema.nl verlopen via de internetkassa Mollie. Zij verwerken zelfstandig de gegevens van de gebruiker en hebben daarvoor een eigen privacy beleid.

5. Google Analytics
Marathonschema.nl maakt gebruik van Google Analytics om haar aangeboden dienst te optimaliseren. Marathonschema.nl maakt daarom gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics. De gebruiker gaat door zijn bezoek op Marathonschema.nl akkoord met het gebruik van zijn/haar (geanonimiseerde) bezoekgegevens met behulp van Google Analytics voor het verkrijgen van statistische informatie met betrekking tot bezoek-, klik- en bestelgedrag op Marathonschema.nl. Het doel van het gebruik van deze gegevens is het verbeteren van de functionaliteit en het gebruik van Marathonschema.nl.

6. Inzage en verwijdering van persoonlijke gegevens
Op verzoek van de gebruiker verstrekt Marathonschema.nl informatie over welke persoonsgegevens er van de gebruiker zijn opgeslagen. Op verzoek van de gebruiker kunnen deze gegevens door Marathonschema.nl aangeleverd, gewijzig of verwijderd worden. Wanneer de gebruiker zijn/haar persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen en/of verwijderd wilt hebben, kan de gebruiker een e-mail met dit verzoek sturen naar contact@marathonschema.nl.

7. Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot dit Privacy Statement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.

8. Wijzigingen Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan op elk moment eenzijdig door CheckPoint worden gewijzigd. De wijzingen zullen aan de gebruiker bekend worden gemaakt op Marathonschema.nl. Door bezoek en/of gebruik te (blijven) maken van Marathonschema.nl verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de inhoud van dit Privacy Statement.

Dit Privacy Statement, de Algemene Voorwaarden en de Disclaimer welke zijn weergegeven op elke webpagina van Marathonschema.nl vormen één geheel.