Worden er hartslagwaarden in het 123-Marathonschema verwerkt?